Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Zpracování lesních hospodářských osnov v zařizovacím obvodu Domažlice - Koloveč, v současné době vymezeném lesními hospodářskými osnovami Domažlice - Koloveč
Odesílatel Lenka Králová
Organizace odesílatele Město Domažlice [IČO: 00253316]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.11.2021 16:19:22
Předmět Výzva

Výzva k podání nabídky