Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Domažlice, protierozní opatření rokle
Odesílatel Lenka Králová
Organizace odesílatele Město Domažlice [IČO: 00253316]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.04.2020 16:27:44
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace


Přílohy
- signed_Vysvetleni_2204.pdf (193.60 KB)