Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Vozidlo s vysokozdvižnou montážní plošinou
Odesílatel Jaroslav Zavadil
Organizace odesílatele DTS Domažlice, příspěvková organizace [IČO: 73733113]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.05.2019 12:57:05
Předmět Výzva

vozidlo s vysokozdvižnou montážní plošinou