Veřejná zakázka: PD, Domažlice - bezbariérové úpravy trasy - centrum, II. etapa - exteriér

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 426
Systémové číslo: P17V00000031
Evidenční číslo zadavatele: 367379
Datum zahájení: 04.05.2017
Nabídku podat do: 16.05.2017 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PD, Domažlice - bezbariérové úpravy trasy - centrum, II. etapa - exteriér
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení, zajištění vydání stavebního povolení a zpracování položkového rozpočtu a výkazu výměr (podklad pro výběr zhotovitele). Dokumentace bude zpracována v rozsahu nutném pro vydání stavebního povolení a v souladu s požadavky zák. č. 183/2006 Sb., v platném znění a souvisejícími vyhláškami, v rozsahu předepsaném vyhl. MD ČR č. 146/2008 Sb. (včetně příloh č. 8 a 9), o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, zpracovaná v souladu s platnou legislativou, normami, technickými předpisy a respektující požadavky na bezbariérové užívání staveb zejména vyhlášky MMR ČR č. 398/2009 Sb.
Jedná se o bezbariérové řešení řešení chodníků a přechodů v trase vedené centrem města a ulicemi sousedícími s náměstím ve směru k Nemocnici. Je nutné splnit všechny parametry bezbariérovosti a přístupnosti (nájezdy na chodníky, hmatové úpravy, označení vjezdů apod.). Předložená projektová dokumentace musí v textové i výkresové části obsahovat konkrétní návrhy a detaily bezbariérového řešení v souladu s platnou legislativou! Zejména u dopravních staveb je nezbytné popsat a zakreslit detaily navržených bezbariérových úprav (šířky a délky přechodů, příčné a podélné sklony chodníků a jejich šířka, řešení rampových částí chodníků, řešení signálních a varovných pásů, vodicí linie, specifikace použitých materiálů pro hmatové úpravy apod.).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 300 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Domažlice
 • IČO: 00253316
 • Poštovní adresa:
  náměstí Míru 1
  344 01 Domažlice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 367379

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
náměstí Míru 1
344 01 Domažlice

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků