Veřejná zakázka: Plavecký bazén Domažlice - stavební úpravy, přístavba a nástavba

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 153
Systémové číslo: P14V00000086
Evidenční číslo zadavatele: 367379
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 493360
Na základě předběžného oznámení:
Plavecký bazén Domažlice - stavební úprava, přístavba a nástavba
Počátek běhu lhůt: 04.10.2014
Nabídku podat do: 15.06.2015 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Plavecký bazén Domažlice - stavební úpravy, přístavba a nástavba
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby "Plavecký bazén Domažlice – stavební úprava, přístavba a nástavba“ v rozsahu dle projektové dokumentace pro provedení stavby z 6/2013 zpracované společností ŠUMAVAPLAN spol. s r.o., Krátká 98/III, Sušice (příloha č. 4), neoceněného výkazu výměr (příloha č. 3) a stavebního povolení vydaného dne 15. 1. 2009 pod č.j. OVÚP-8999/2009 - 2067/2010/Ze.
Stavba je rozdělena na tři etapy.
I. etapa - Stávající objekt :
- 1.PP stávajícího objektu celé
- 1. NP stávajícího objektu (mimo ubytovny)
- 2. NP nástavba 2. NP vč. opláštění (celá) + vnitřní dispozice kolem bowlingu, VZT a klubovny
- Kompletní provedení hlavního schodiště do ubytovny
- Vyzdění výtahové šachty - bez technologie
II. etapa - Přístavba objektu
- Demolice stávajícího přístavku
- Přistavovaná část bazénové haly
III. etapa - Ubytovna
- 1. NP stavební úpravy stávající ubytovny vč. zadního schodiště
- 2. NP stavební úpravy nástavby ubytovny vč. zadního schodiště
- Fasáda celého objektu (všechny etapy)
- Terénní úpravy vč. přilehlých ploch

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 155 735 480 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Domažlice
 • IČO: 00253316
 • Poštovní adresa:
  náměstí Míru 1
  344 01 Domažlice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 367379

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Náměstí Míru 1
344 20 Domažlice

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky