Veřejné zakázky města Domažlice

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Domažlice.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Výměna umělého povrchu na atletickém stadionu - rozběh pro hod oštěpem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.06.2023 19.06.2023 09:00
Nákup osobního automobilu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.06.2023 16.06.2023 10:00
Oprava sociálního zařízení na základní škole Msgre. Staška v Domažlicích - II. etapa
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 31.05.2023 12.06.2023 09:00
Bezpečnostní osvětlení přechodů pro chodce v Domažlicích
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 31.05.2023 12.06.2023 09:00
Rozšíření a modernizace městského kamerového dohledového systému Domažlice, VII. etapa
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 31.05.2023 19.06.2023 09:00
Domažlice, Michlova 565, požárně bezpečnostní řešení stavy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 31.05.2023 12.06.2023 09:00
Rozšíření digitálního povodňového plánu a varovného informačního systému pro město Domažlice
nadlimitní Příjem nabídek 03.05.2023 12.06.2023 09:00
všechny zakázky