Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Na formulář navazují (popř. ho opravují) formuláře:Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Domažlice, Baldovská č.p. 638 - Zateplení objektu domova pro seniory
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby "Domažlice, Baldovská č.p. 638 - Zateplení objektu domova pro seniory" v rozsahu dle projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované Ing. Zbyňkem Wolfem, fyzické osobě podnikající, se sídlem Hradská 79, PSČ 344 01 Domažlice, IČ 73374792 a neoceněného výkazu výměr.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Náměstí Míru 1
344 20 Domažlice
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 10. 07. 2015 09:00
Počátek běhu lhůt: 06. 06. 2015
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: